Notuleren is een vaardigheid die vaak onderschat wordt. Medewerkers moeten het naast hun dagelijkse taken doen en komen vaak niet toe aan het uitwerken van de notulen.

Als u Nota Bene Almere inschakelt bent u verzekerd van een vakkundige, onafhankelijke verslaglegging. De verslagen zijn taalkundig correct en prettig leesbaar. Nota Bene Almere kan ook notuleren in de Franse Taal.

Nota Bene Almere maakt notulen en verslagen van alle soorten vergaderingen en bijeenkomsten zoals: 

 • Commissievergaderingen van gemeentes en Provinciale Staten;
 • Inspraakavonden;
 • Vergaderingen Raden van Bestuur en Raden van Toezicht;
 • Marktonderzoeken;
 • Groepsgesprekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; 
 • Bouwvergaderingen;
 • Brainstormbijeenkomsten.

Opdrachtgevers van Nota Bene Almere zijn ondermeer:

 • gemeente Amsterdam
 • Gemeente Almere
 • GVB Rail Services
 • Onderzoeksinstituut Risbo, Erasmusuniversiteit Rotterdam
 • Provinciale Staten Flevoland
 • Tolk Direct
 • Uw Huis Veilig BV
 • Jan van Es Instituut

Heeft u binnenkort een vergadering en u heeft nog geen notulist geregeld? Neem contact op met Nota Bene Almere.

 

Notuleren: een vak apart