Notulen

Nota Bene Almere maakt notulen en verslagen van alle soorten vergaderingen en bijeenkomsten zoals:
Commissievergaderingen van gemeentes en Provinciale Staten;
Inspraakavonden;
Vergaderingen Raden van Bestuur en Raden van Toezicht;
Marktonderzoeken;
Groepsgesprekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
Bouwvergaderingen;
Brainstormbijeenkomsten.