Nota Bene Almere is het bedrijf van Ingrid Vossen. Ingrid heeft na het Gymnasium in Hilversum haar doctoraal in de Franse taal- en letterkunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam, met als bijvakken journalistiek schrijven en populariserend schrijven. Later heeft zij de opleiding PR en Voorlichting bij de Stichting Reclame en Marketing voltooid.

In haar loopbaan heeft Ingrid freelancewerk gedaan als vertaler en tekstschrijver. Ook heeft zij gewerkt voor uiteenlopende werkgevers zoals omroepen, zorginstellingen, vakbonden en de overheid. Door haar jarenlange ervaring bij de gemeente Amsterdam heeft zij veel inzicht gekregen in bestuurlijke processen. Eerst als ambtelijk secretaris van diverse ondernemingsraden van een grote dienst en later als medewerker van de sector openbare ruimte. In deze functies maakte Ingrid notulen van OR-vergaderingen, overleggen met aannemers en inspraakavonden en schreef zij ambtelijke nota's en jaarverslagen. Zij heeft het altijd belangrijk gevonden om niet te vervallen in wollig, ambtelijk jargon maar om heldere, prettig leesbare teksten te maken.

Omdat zij zich wilde toeleggen op werken met teksten, heeft zij in 1997 haar eigen bedrijf opgericht: Nota Bene Almere. "Nota" vanwege de link met aantekeningen maken, notuleren. "Nota Bene" omdat goed opletten en met aandacht luisteren en lezen de basis is voor het vak van tekstschrijven en notuleren. "Almere" verwijst natuurlijk naar de vestigingsplaats van het bedrijf. Dankzij haar academische achtergrond en ruime werkervaring kan Ingrid zich snel inlezen en inleven in verschillende sectoren als overheid, techniek, zorg of welzijn.

Voorstellen